SPECJALIZACJA

Kancelaria zajmuje się większością gałęzi prawa, zgodnie z życzeniami i potrzebami swoich Klientów. Swoją praktykę skupiamy na zagadnieniach obejmujących:

Prawo handlowe

 • tworzenie spółek,
 • przekształcenia (zmiany formy prawnej, fuzje i podziały spółek, zmiany własnościowe),
 • przejęcia (realizowaliśmy m. in. jednorazowe przejęcie 25 spółek w jednej branży),
 • obsługę zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • regulacje praw i obowiązków wspólników (call - put option);

Prawo cywilne

 • projekty umów (kontraktów handlowych),
 • negocjacje,
 • dochodzenie roszczeń w trybie ugodowym oraz sądowym,
 • spory sądowe;

Nieruchomości i budownictwo

 • badanie i regulacja stanu prawnego,
 • reprywatyzacja (roszczenia dawnych właścicieli),
 • pozyskiwanie terenów,
 • uzyskiwanie pozwoleń na budowę,
 • umowy z wykonawcami oraz nabywcami obiektów i lokali (mamy doświadczenie przy obsłudze w zakresie dużych projektów deweloperskich - budowy hiper i supermarketów oraz osiedla mieszkaniowego dla ponad 3.000 mieszkańców),
 • doradztwo przy zbywaniu nieruchomości,
 • inne czynności przy procesie deweloperskim (umowy z projektantami itp.);

 Koncesje, zamówienia publiczne, PPP

 • analiza prawna zgodności ofert z zamówieniami,
 • reprezentacja w postępowaniu (odwołania, skargi),
 • reprezentacja przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami,
 • pomoc w postępowaniu o uzyskanie koncesji na budowę lub eksploatację obiektu,
 • realizacja projektów w systemie partnerstwa publiczno – prywatnego (doradztwo, negocjacje, tworzenie dokumentów);

 Logistyka, transport, spedycja (LTS)

 • kompleksowe doradztwo w zakresie funkcjonowania przedsiębiorstw logistycznych,
 • umowy na obsługę sieci handlowych,
 • umowy najmu terminali,
 • doradztwo przy budowie terminali;

Ochrona środowiska

 • kompleksowa obsługa przedsiębiorstw zajmujących się gospodarką odpadami (w tym recyklingiem i odzyskiem – projektami termicznego przekształcania),
 • gospodarką wodno - ściekową,
 • całościowym doradztwem przy budowie specjalistycznych instalacji;

Prawo konkurencji

 • pomoc przy koncentracji przedsiębiorstw,
 • zasady compliance,
 • reprezentacja przed organami UOKIK i system ochrony konkurencji i konsumentów;

Ochrona zdrowia

 • tworzenia niepublicznych zespołów opieki zdrowotnej,
 • obsługa procesu budowy szpitala,
 • umowy z NFZ,
 • spory refundacyjne;

Upadłości

 • wnioski o ogłoszenie upadłości,
 • reprezentacja w postępowaniu,
 • opracowanie alternatywnych modeli pozyskania wierzytelności (potrącenia, przelewy wierzytelności).