PARTNERZY

Magdalena Mazurek-Szkałuba

partner

Radca prawny - członek OIRP w Warszawie od 2008 r.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła Studia Prawa Angielskiego i Prawa Europejskiego prowadzone przez UW we współpracy z Uniwersytetem Cambridge oraz Studia w Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzone przez UW we współpracy z Uniwersytetem Floryda. Odbyła staż zagraniczny w Biurze Prokuratora w Trybunale Karnym przy ONZ w Hadze oraz w Konsulacie Generalnym RP w Lille . Z kancelarią związana od 2004 roku. Odpowiada za praktykę w zakresie procesów sądowych, osobiście specjalizuje  się w postępowaniach  odszkodowawczych przeciwko Skarbowi Państwa i gminom. Posiada duże doświadczenie w sprawach rewindykacji mienia dawnych właścicieli (w tym tzw. gruntów warszawskich). Reprezentuje właścicieli nieruchomości  poszkodowanych wskutek ustanowienia strefy ograniczonego użytkowania przy lotniskach. Doradza także przedsiębiorcom w bieżącej działalności  w zakresie prawa  cywilnego (kontrakty), handlowego. Przez kilka lat zajmowała się obsługą prawną prywatnego operatora pocztowego. Biegle włada językiem angielskim. Zna język niemiecki.

dr Jakub Pawelec, LL.M.

partner

Radca prawny - członek OIRP w Warszawie.                                                      Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego (2003) oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Ratyzbonie (2006). W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Absolwent Europejskiego Kolegium Doktoranckiego (Uniwersytet Jagielloński, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg). Autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno prywatnego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Doświadczenie zawodowe: departament prawny Konsulatu Generalnego RP w Monachium, kancelarie prawne w Niemczech. Uczestniczy w obsłudze inwestycji o wielomilionowej wartości (energetyka, zamówienia publiczne, koncesje, prywatyzacja). Doradza przy projektach podejmowanych przez prywatne firmy wspólnie z samorządami (gospodarka komunalna, PPP). Specjalizacja: prawo zamówień publicznych, partnerstwo publiczno-prywatne oraz zagadnienia prawne związane z energią odnawialną. Języki obce: angielski, niemiecki.  

Włodzimierz Sobieszek

partner

Radca prawny - członek OIRP w Warszawie.                                                     Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Europejskiego Uniwersytetu "Viadrina" we Frankfurcie nad Odrą (LL.M. i LL.B.). Studiował również na Uniwersytecie im. Erazma w Rotterdamie. Z kancelarią związany od 2004 roku. W latach 2000-2004 współpracował z kancelariami prawniczymi w Berlinie i w Warszawie oraz działem prawnym jednego z niemieckich koncernów z siedzibą w Monachium. Zajmuje się prawem umów (logistyka, gospodarka odpadami, konsumenckie wzorce umowne), prawem przewozowym, prawem ochrony konkurencji oraz doradztwem w zakresie fuzji i przejęć, w tym w ramach procesów prywatyzacyjnych (due diligence, przygotowanie dokumentacji transakcyjnej). W kancelarii odpowiada za kompleksowe doradztwo prawne dla przedsiębiorców działających w branży LTS (logistyka, transport, spedycja). Języki obce: niemiecki, angielski.

             

Jarosław Kulawik

partner

Radca prawny - członek OIRP w Warszawie od 2005 r.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. W 2002 r. złożył egzamin prokuratorski,  zaś w 2005 r. uzyskał uprawnienia radcy prawnego. W latach 1998-2006 pracował w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, gdzie kierował Wydziałem, a następnie Departamentem.  W trakcie prac w Ministerstwie zdobył bogate doświadczenie w zakresie problematyki administracyjnej. Odpowiadał m. in. za problematykę obrotu kapitałowego oraz obrotu nieruchomościami z udziałem podmiotów cudzoziemskich.

W kancelarii odpowiada za sprawy związane z postępowaniami administracyjnymi oraz zastępstwem przed  sądami administracyjnymi. Specjalizuje się również w zagadnieniach związanych z problematyką ochrony środowiska, a w szczególności problematyką prawa odpadowego.

Specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z problematyką obrotu nieruchomościami, a w tym pozyskiwaniem nieruchomości na cele inwestycyjne. Posiada doświadczenie w obsłudze procesów deweloperskich.

Z kancelarią związany od 2006 r. Posługuje się językiem angielskim.