USŁUGI

Współpraca z Klientem jest ustalana indywidualnie, zgodnie z jego życzeniem. Preferujemy stałą, długoletnią współpracę, a to ze względu na możliwość lepszego wczucia się w potrzeby oraz specyfikę spraw danego Klienta. Jesteśmy także otwarci na jednorazowe, bądź krótkoterminowe zlecenia.

Kontakt z nami zaczyna się od spotkania w kancelarii w celu poznania potrzeb i problemów Klienta oraz przedstawienia mu prawnika odpowiedzialnego za współpracę. Nie jest wykluczone spotkanie u Klienta i przedstawienie mu naszej oferty współpracy. Coraz częściej przyjmujemy oraz realizujemy zlecenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Zapewniamy przestrzeganie wszelkich standardów wynikających z zasad etyki zawodowej prawników, jako zawodu zaufania publicznego. Naszym Klientom zapewniamy bezpieczeństwo - niezależnie od ubezpieczenia ustawowego licencjonowanych prawników, kancelaria oraz kluczowi partnerzy są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej do łącznej sumy 10 000 000 PLN.

Kancelaria świadczy usługi w języku polskim, niemieckim i angielskim. Naszym Klientom udzielamy pomocy prawnej również na terenie takich krajów jak: Austria, Belgia, Czechy, Dania, Grecja, Hiszpania, Holandia, Luxemburg, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Paryż, Rosja, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Wielka Brytania oraz Włochy, we współpracy z kancelariami partnerskimi.

Honorarium kancelarii jest ustalane w zależności od rodzaju sprawy i jej specyfiki. Możliwe jest ustalenie wynagrodzenia ryczałtowego, w drodze indywidualnego porozumienia. Przy projektach skomplikowanych lub długotrwałych preferujemy wynagrodzenie obliczone według stawek godzinowych.

Wynoszą one:

od 75 EUR
za godzinę pracy prawnika przy nieskomplikowanych zadaniach

 

do 200 EUR
za godzinę konsultacji partnerów

 

Stosujemy również limit budżetu za usługę (cap fee).

Rozliczamy się na podstawie sprawozdania z wykonywanych zadań ewidencjonowanych w renomowanym systemie rejestracji Time Frame.