AKTUALNOŚCI

Bardzo Ważny Projekt 2017-05-15

W dniu 10 kwietnia 2017 PR 3 Polskiego Radia w audycji Bardzo Ważny Projekt gościł mecenasa Jakuba Pawelca. W rozmowie z redaktorem Arkadiuszem Ekiertem przedstawił on problematykę nowelizacji ustawy o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym

Audycja do odsłuchania pod adresem:

http://www.polskieradio.pl/9/539

Spotkanie sieci JCA w Pradze 2017-03-24

W dniach 17-19 marca 2017 r. w Pradze odbyła się kolejna konferencja międzynarodowej sieci kancelarii prawnych JCA International. Kancelarię M. Mazurek i Partnerzy reprezentowali r.pr. Elżbieta Anyszka, r.pr. Włodzimierz Sobieszek. Program obejmował m.in. spotkanie powitalne w kancelarii prawnej VKS, sesję plenarną poprowadzoną przez Prezydenta JCA, pana Huberta Ashtona, oraz wycieczkę z przewodnikiem przez historyczne centrum  Pragi. Nowym punktem programu było spotkanie młodych prawników, w którym wzięli udział prawnicy naszej kancelarii, Magdalena Romanowicz oraz Konrad Chmura. Następne spotkanie JCA zaplanowane jest na październik 2017 w Tallinie w Estonii.

Partnerstwo publiczno – prywatne dla MMŚP 2017-03-17

Kancelaria M.Mazurek i Partnerzy oraz Pracodawcy RP rozpoczęli realizację cyklu szkoleń z zagadnień partnerstwa publiczno – prywatnego  dla przedsiębiorców,  w ramach projektu „PPP dla MMŚP” współfinansowanego ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Partnerem projektu jest Kancelaria M. Mazurek i Partnerzy.

Pierwsze edycje odbyły się w dniach 27-28 lutego oraz 8-9 marca 2017 roku.

Zapraszamy do udziału w kolejnych cyklach szkolenia.

Więcej informacji na stronie: www.ppp.pracodawcyrp.pl

Kontakt: rekrutacjappp@pracodawcyrp.pl

Tel. 22/ 518 87 47; 22/518 87 72

Precedensowy wyrok KIO – rażąco niska cena 2017-02-08

Kancelaria M.Mazurek i Partnerzy z sukcesem reprezentowała klienta w precedensowej sprawie prowadzonej przed Krajową Izbą Odwoławczą!

Po ostatniej nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych z lipca 2016 r. zamawiający zobowiązani są nie tylko do badania ceny w kontekście zagrożenia „rażąco niską ceną” lecz także kosztów dotyczących realizacji zamówienia, skalkulowanych przez wykonawców w ramach składanych przez nich ofert. W przypadku pojawienia się ze strony zamawiającego podejrzeń w zakresie rażąco niskiej ceny lub kosztu, zobowiązany jest on zwrócić się do wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczeń. Dodatkowym doprecyzowaniem przepisów jest także możliwość poddania pod wątpliwość kalkulacji „istotnej części składowej” ceny lub kosztu, w ofercie składanej przez wykonawcę.

W wyniku rozpoznania sprawy przed KIO, pełnomocnicy kancelarii M. Mazurek i Partnerzy zdołali wykazać, iż oferta złożona przez wykonawcę powinna podlegać odrzuceniu a czynność wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej powinna zostać unieważniona  z powodu nieprawidłowego skalkulowania ceny – i w rezultacie zaniżenia kosztów realizacji zamówienia.

ela.jpg

Jubileusz 15-lecia pracy 2017-02-07

Dnia 1 lutego 2017 r. minęło 15 lat współpracy mecenas Elżbiety Anyszka z naszą kancelarią. Droga Elu, składamy Ci najserdeczniejsze podziękowania za wspólnie spędzone lata oraz pragniemy złożyć Ci najlepsze życzenia pomyślności w życiu osobistym oraz sukcesów i satysfakcji z wykonywania swojego zawodu.

Publikacja kancelarii dla C.H. Beck 2016 2017-02-07

Polecamy nową publikację M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Sp. k. dla C.H. Beck pt. „Zamówienia na roboty budowlane, usługi, dostawy w systemie in-house. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism.”

Redaktorem publikacji jest radca prawny dr Jakub Pawelec- partner Kancelarii kierujący działem zamówień publicznych i inwestycji infrastrukturalnych. Autorami są również r.pr. Anna Dąbrowska oraz r.pr. Jarosław Kulawik.

Książkę można nabyć w księgarni C.H. Beck.

wektory.jpg

Wektory 2016 – rozdane! 2017-02-07

Partnerzy kancelarii mec. Marian Mazurek i dr. Jakub Pawelec byli gośćmi Pracodawców RP na uroczystej gali wręczenia Wektorów 2015 - nagrody Pracodawców RP dla osób i instytucji, które działalnością w różnych dziedzinach gospodarki i życia społecznego przyczyniając się do tworzenia korzystnego klimatu dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

Prestiżowe nagrody Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej trafiły tym razem do 8 laureatów – osobistości oraz instytucji, które w ubiegłym roku osiągnęły wyjątkowe sukcesy lub zaważyły na rozwoju polskiej gospodarki.

 – Witam Państwa po raz piętnasty na uroczystości wręczenia Wektorów, które dostają tylko ci, którzy potrafią swoją działalnością wskazać kierunek innym. Powinniśmy ich naśladować! –powiedział rozpoczynając uroczystą galę Andrzej Malinowski, Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej. Zaznaczył też, że polscy przedsiębiorcy powinni pracować w warunkach stabilności, a do tego potrzeba większego zaangażowania we współpracę ze strony rządowej. – Rok 2016 był rokiem dobrej zmiany, rok 2017 powinien być rokiem jeszcze lepszej zmiany –podkreślił Prezydent Andrzej Malinowski.

List z gratulacjami dla Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej oraz laureatów przesłał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. – Przekazuję Pracodawcom Rzeczypospolitej Polskiej wyrazy wdzięczności za zaangażowanie na rzecz rozwoju rodzimej przedsiębiorczości i nowoczesnej polskiej gospodarki. Doceniając ideę przyznawania nagród „Wektory” serdecznie gratuluję wszystkim Laureatom – można przeczytać w przesłanym liście. 

Wektory przyznawane są już od 2002 roku i konsekwentnie pokazują dokąd zmierza polski biznes. Trafiają do przedstawicieli świata gospodarki, nauki, kultury, polityki i mediów, którzy swoją działalnością wyznaczyli godne naśladowania standardy albo wypracowali nowatorskie rozwiązania – gospodarcze lub społeczne. Instytucje i firmy również mogą tę nagrodę zdobyć jako uhonorowanie ich wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości czy osiągnięć biznesowych.

radegast.jpg

Mecenas Marian Mazurek obecny na obchodach 75. rocznicy pierwszego transportu do obozu w Chełmnie nad Nerem 2016-12-09

75. rocznica pierwszego transportu do niemieckiego nazistowskiego obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem (Kulmhof)

8 grudnia o godzinie 9:00, na Stacji Radegast przy Alei Pamięci Ofiar Litzmannstadt Getto 12, odbyła się uroczystość upamiętniająca te tragiczne wydarzenia. O godzinie 12:00 uroczystości przeniosły się na teren Lasu Rzuchowskiego k. Chełmna nad Nerem, w miejscu masowych mogił ofiar ośrodka Zagłady w Kulmhof.

Kulmhof (Chełmno nad Nerem) to pierwszy w historii niemiecki obóz zagłady, miejsce szczególne w tragicznych dziejach Holokaustu. Zbrodniczą działalność rozpoczął jeszcze przed Konferencją w Wannsee (styczeń 1942), gdzie luminarze III Rzeszy podjęli formalną decyzję o tzw. ostatecznym rozwiązaniu kwestii żydowskiej. W procesie mordowania na skalę przemysłową pełnił rolę quasi-laboratorium, w którym testowano metody jak najskuteczniejszego zabijania.

Był to także najdłużej funkcjonujący niemiecki obóz natychmiastowego uśmiercania i jedyny, który zamknięto (kwiecień 1943) i ponownie uruchomiono w marcu następnego roku. W odróżnieniu od innych miejsc zagłady ofiary gazowano tu nie w komorach stacjonarnych, ale w ciężarówkach. Szacuje się, że w Kulmhof zamordowano łącznie ok. 200 tys. kobiet, dzieci i mężczyzn – w zdecydowanej większości Żydów, a także 4 300 Romów, prawdopodobnie grupę czeskich dzieci i kilkudziesięciu jeńców radzieckich. W obozie życie straciła nieustalona liczba Polaków, w tym zakonnice i księża przywiezieni do Kulmhof z domów starców i przytułków z Włocławka.

Na uroczystościach był obecny, reprezentujący naszą kancelarię, mecenas Marian Mazurek.

Źródło:

http://www.muzeumtradycji.pl/wydarzenia/1/913,75-rocznica-pierwszego-transportu-do-niemieckiego-nazistowskiego-obozu-zaglady-w-chelmnie-nad-nerem-(kulmhof).html

Więcej informacji:

http://www.mkidn.gov.pl/pages/posts/obchody-75.-rocznicy-pierwszego-transportu-do-obozu-w-chelmnie-nad-nerem-6902.php

optimusy.jpg

Optimusy 2016, nagrody Pracodawców RP – rozdane! 2016-12-08

Cztery nagrody w formie brylantu wręczono w trakcie uroczystej gali w siedzibie Pracodawców RP. Aby je zdobyć, należało się wykazać nieprzeciętnymi zasługami dla rozwoju Pracodawców RP lub krzewienia idei przedsiębiorczości i uwalniania potencjału polskiej gospodarki. Wydarzenie uświetnili swoją obecnością ambasadorowie państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów zrzeszeni w grupie GRULAC.

Optimusy to nagroda przeznaczona dla firm i osób związanych z Pracodawcami RP, ale nie tylko. Kluczem do ich zdobycia jest wysiłek i energia poświęcone dla rozwoju organizacji lub wspierania polskiej przedsiębiorczości. Każdy, kto działa na rzecz wartości wyznawanych przez Pracodawców RP, może znaleźć się wśród nagrodzonych.

W tym roku zostali nimi:

Jan Buczek – Prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, za 25-letnią działalność na rzecz rozwoju polskiego i europejskiego transportu drogowego, konsolidację środowiska polskich przewoźników drogowych oraz walkę na forum Unii Europejskiej o prawa przewoźników.

prof. dr hab. Mirosław J. Wysocki – za niezmienną otwartość Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny na współpracę z organizacjami pracodawców oraz za aktywne promowanie wśród pracodawców  działań na rzecz poprawy zdrowia ich pracowników.

Korporacja Zdrowe Zdrowie – za 10-letnią działalność na rzecz równoprawnego traktowania świadczeniodawców prywatnych i publicznych w systemie opieki zdrowotnej oraz wprowadzenia trwałych i przejrzystych kryteriów finansowania świadczeń ze środków publicznych.

prof. dr hab. Wiesław Banyś – za wieloletnie promowanie idei ścisłego powiązania nauki z biznesem, dbałość o praktyczne wykorzystanie naukowych odkryć oraz za wielkie zaangażowanie w przygotowanie absolwentów do  wejścia na rynek pracy.

W uroczystości wzięli również udział reprezentujący Kancelarię M. Mazurek i Partnerzy r.pr. Marian Mazurek i dr Jakub Pawelec.

Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju – konferencja Ministerstwa Rozwoju 2016-12-08

5 grudnia 2016 r. w salach konferencyjnych PGE Narodowy odbyła się konferencja „Fundusze Europejskie. Nowoczesna gospodarka siłą rozwoju”. Poświęcona ona była wdrażaniu Funduszy Europejskich w Polsce - oferty wsparcia finansowanego z Funduszy Europejskich na lata 2014 – 2020. Konferencja skierowana była do wszystkich zainteresowanych ofertą środków unijnych. Jej uczestnicy skupiali się na możliwościach zwiększania konkurencyjności polskiej gospodarki w kontekście wszystkich krajowych programów operacyjnych.

Konferencję zainaugurował wicepremier oraz Minister Rozwoju i Finansów, Mateusz Morawiecki. Zaprezentował on efekty, plany i wyzwania związane z wdrażaniem Funduszy Europejskich. Następnie odbyły się 4 równoległe bloki tematyczne. Poświęcone będą Innowacyjnej przedsiębiorczości, infrastrukturze, spójności społecznej oraz cyfrowemu państwu. W każdym z nich przewidziano zarówno debaty w gronie ekspertów jak i wystąpienia przedstawicieli instytucji wdrażających fundusze unijne.

W konferencji wzięli udział, reprezentując naszą kancelarię, mecenas Anna Dąbrowska oraz aplikant adwokacki Piotr Horelik.

Read more:

https://www.mr.gov.pl/strony/aktualnosci/fundusze-europejskie-nowoczesna-gospodarka-sila-rozwoju-1/

dsc_0177.jpg

Posiedzenie Platformy Funduszy Europejskich 2016-12-08

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w kontekście jej wpływu na wydatkowanie funduszy europejskich oraz Baza Usług Rozwojowych były tematami kolejnego posiedzenia Platformy ds. Funduszy Europejskich  która 29 listopada 2016 r. odbyła się w siedzibie Pracodawców RP. Kancelarię M. Mazurek i Partnerzy reprezentował dr Jakub Pawelec LL. M.

 Spotkanie otworzył Pan Rafał Baniak, Wiceprezydent Wykonawczy Pracodawców RP.  Pierwszą część spotkania poprowadziła  Konstancja Piątkowska, Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii Rozwoju w Ministerstwie Rozwoju. W prezentacji przedstawiła kierunki interwencji w zakresie efektywności wykorzystania środków UE. Dyrektor Piątkowska podkreśliła potrzebę efektywnego wykorzystania środków unijnych oraz stopniowe przechodzenie do bardziej samodzielnych from realizacji polityki rozwoju.

Z kolei Pan Rafał Kamiński, Zastępca Dyrektora Departamentu Usług Rozwojowych  w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przedstawił kompleksowe założenia Bazy Usług Rozwojowych (BUR).  Uruchomienie Bazy Usług Rozwojowych stanowi realizację zobowiązania przyjętego przez stronę polską w ramach podpisanej dnia 23 maja 2014 r. Umowy Partnerstwa w sprawie programowania perspektywy finansowej na lata 2014-2020. Zgodnie z powyższą umową Baza stanowi centralny element krajowego systemu zapewniania jakości usług rozwojowych.

W podsumowaniu posiedzenia Ewa Płodzień–Pałasz, p.o. Dyrektora Departamentu Funduszy Europejskich Pracodawców RP przedstawiła główne projekty realizowane przez organizację. Obecnie Pracodawcy RP realizują projekt szkoleniowy z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego skierowane do Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorstw („PPP dla MMSP”). Jego celem jest budowanie przewagi konkurencyjnej na rynku poprzez wzrost kompetencji pracowników z zakresu przedsięwzięć PPP. 

img_7884.jpg

7 Forum Rozwoju Mazowsza 2016-12-08

W dniach 16-17 listopada 2016 r. na Stadionie Legii w Warszawie odbyło się 7. Forum Rozwoju Mazowsza. Wydarzenie organizowane jest już od siedmiu lat przez Mazowiecką Jednostkę Wdrażania Programów Unijnych, i stanowi miejsce debat o najważniejszych wyzwaniach, jakie stoją przed regionem w kontekście zwiększania jego konkurencyjności w kraju i Europie. Formuła wydarzenia to unikalna okazja do  dialogu pomiędzy  wszystkimi uczestnikami procesu podziału i wdrażania funduszy unijnych.

Wśród wystawców swoje stanowisko mieli Pracodawcy RP wraz z Kancelarią M. Mazurek i Partnerzy. W ramach rozmów odbywających się podczas forum koncentrujących się wokół tego, jak tworzyć inteligentne Mazowsze, na panelu Smart Business miała miejsce prezentacja tematu „Dobre praktyki z zakresu Partnerstwa Publiczno-Prywatnego”, którą przedstawił reprezentujący naszą kancelarię, r. pr. Marian Mazurek.

W 7 Forum uczestniczyło ponad 2200 osób na miejscu oraz w ramach transmisji na żywo. Na trzech scenach odbyło się prawie 30 debat, podczas których doświadczeniami podzieliło się ponad 160 ekspertów reprezentujących administrację rządową, samorządową, biznes, a także organizacje pozarządowe. Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

więcej...
konferencja_zamawiajacy-55.jpg

konferencja Nowe Prawo Zamówień Publicznych 2016-12-08

W dniu 28 października 2016r. partner naszej kancelarii - dr Jakub Pawelec, LL.M.  wygłosił prelekcję pt. „Zlecenia bezprzetargowe (in-house) – nowa regulacja w zamówieniach publicznych” na ogólnopolskiej konferencji „Nowe Prawo Zamówień Publicznych – Praktyka stosowania przepisów, zorganizowaej przez redakcję pisma „Zamawiający. Zamówienia Publiczne w Praktyce”. Konferencja poświęcona była nowym regulacjom prawnym wynikającym z konieczności implementacji do polskiego prawa zamówień publicznych przepisów dyrektyw Unii Europejskiej, oraz skierowana do zamawiających, wykonawców, prawników i wszystkich innych osób zainteresowanych tematyką prawa zamówień publicznych. 

Więcej pod adresem: http://zamawiajacy.pl/konferencja-fotorelacja/

wp_20161016_10_47_43_rich_li.jpg

Spotkanie sieci JCA w Atenach 2016-12-08

W dniach 14-15 października 2016 r. w Atenach odbyła się kolejna konferencja międzynarodowej sieci kancelarii prawnych JCA International. Kancelarię M. Mazurek i Partnerzy reprezentowali r.pr. Marian Mazurek oraz r.pr. Magdalena Mazurek-Szkałuba. Spotkanie zostało otwarte przez Prezydenta JCA, pana Huberta Ashtona. Następnie do grona członków JCA, jako 23. kraj członkowski, przyjęta została Estonia. Kolejnym punktem programu była sesja plenarna prowadzona przez pana Athanasiosa Tsimikalisa. Nie zabrakło również atrakcji w postaci wycieczki do Muzeum Acropolis oraz starożytnego cmentarza Kerameikos. Następne spotkanie JCA zaplanowane jest na marzec 2017 w Pradze.

y36y2qvnzvwy1-wkajzldsc_0164.jpg

Partnerstwo Publiczno–Prywatne jako instrument realizacji polityki rozwojowej kraju 2016-10-14

W dniu 30 sierpnia 2016 r. odbyło się seminarium pt. „Partnerstwo Publiczno–Prywatne jako instrument realizacji polityki rozwojowej kraju”, w którym udział wzięli  m.in. Partner Zarządzający naszej kancelarii Marian Mazurek oraz Partner Jakub Pawelec.   

Podczas spotkania powołano Platformę Inwestycji Publiczno-Prywatnych przy Pracodawcach RP. Głównym zadaniem Platformy jest wypracowanie wspólnych stanowisk w sprawach, które przekładają się na funkcjonowanie podmiotów inwestujących w sektor infrastruktury.
 

Link: http://www.pracodawcyrp.pl/aktualnosci/art,2340,powolanie-platformy-inwestycji-publiczno-prywatnych-przy-pracodawcach-rp.html

więcej...

Sukces naszego prawnika 2016-09-23

Prawnik naszej kancelarii, aplikant radcowski Jakub Wojsyk, został przyjęty do prestiżowego College of Europe w Brugii i w Natolinie oraz otrzymał pełne stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W roku akademickim 2016/2017 Jakub Wojsyk będzie się kształcił na studiach podyplomowych w ramach programu European Interdisciplinary Studies. Wraz z grupą 120 studentów z całej Europy, wybranych w toku kilkumiesięcznej i bardzo konkurencyjnej procedury rekrutacyjnej, nasz prawnik będzie poszerzał swoją wiedzę w dziedzinach ekonomii, prawa, stosunków międzynarodowych i polityk europejskich. Wśród przedmiotów do wyboru studentom oferuje się m.in. zagadnienia z dziedziny konkurencji, ochrony środowiska, energetyki i reprezentacji grup interesów w UE. Program studiów przewiduje też wyjazdy studyjne do Litwy, Łotwy, Estonii, Gruzji, Armenii, Ukrainy, Mołdawii, Tunezji i Belgii oraz udział w międzynarodowej konferencji Model United Nations w Nowym Jorku. Zajęcia dydaktyczne i egzaminy w College of Europe odbywają się, podobnie jak procedura rekrutacyjna, w językach angielskim i francuskim. Studia zwieńczone są obroną pracy dyplomowej w wybranej specjalizacji oraz odbyciem dwumiesięcznego stażu w organach administracji publicznej.

Jakub Wojsyk związany jest z naszą kancelarią od 2011 r. i pracuje w zespole specjalizującym się w prawie zamówień publicznych, partnerstwie publiczno-prywatnym, gospodarce komunalnej oraz zagadnieniach polskiej i europejskiej legislacji. W trakcie naszej współpracy odbył także staż w Komisji Europejskiej i był stypendystą niemieckiego Bundestagu. Wraz z r.pr. Anną Dąbrowską i r.pr. dr. Jakubem Pawelcem (red.) jest współautorem publikacji pt. „Umowy, pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego z objaśnieniami i płytą CD”, która ukazała się nakładem wydawnictwa C.H.Beck w 2015 r

Publikacja kancelarii dla C.H. Beck 2016 2016-09-23

Polecamy nową publikację M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Sp. k. dla C.H. Beck pt. „Finansowanie zadań przez jednostki samorządu terytorialnego. Niestandardowe instrumenty finansowe, spółki komunalne, zamówienia in-house”. Autorem artykułów: „Zamówienia in-house na rzecz spółek komunalnych w ustawie – Prawo zamówień publicznych” oraz „Wspólne udzielanie zamówień publicznych (np. wspólne dostawy energii elektrycznej)”, jest radca prawny dr Jakub Pawelec- partner Kancelarii kierujący działem zamówień publicznych i inwestycji infrastrukturalnych.

Książkę można nabyć w księgarni Beck: 

https://www.ksiegarnia.beck.pl/beck-info-biznes-finanse-publiczne-w-praktyce/id15148,Finansowanie-zadan-przez-jednostki-samorzadu-terytorialnego.html

kuba.jpg

Sąd albo arbitraż 2016-07-28

W dniu 26 lipca 2016 r. w Rzeczpospolita TV Partner naszej kancelarii pan Jakub Pawelec zaprezentował stanowisko o skutkach prawnych znaczącego podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia w aspekcie wykonywanych kontraktów, zawartych w ramach zamówień publicznych. http://www.rp.pl/Kadry/307269947-RZECZoPRAWIE---Jakub-Pawelec-minimalne-wynagrodzenia-a-przetargi.html

Wypowiedź ta była kontynuacją stanowiska zajętego w artykule z dnia poprzedniego. Materiał w załączeniu.

więcej...
3v6u4581.jpg

Konferencja Innowacyjna Gmina 2016-06-21

Dnia 15 czerwca 2016 roku nasza kancelaria miała przyjemność wziąć udział w konferencji Innowacyjna Gmina współorganizowanej przez The Warsaw Voice. Przedmiotem konferencji były m.in. alternatywne możliwości finansowania projektów infrastrukturalnych z wykorzystaniem nowych technologii, perspektywy rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce oraz wpływ nowelizacji prawa zamówień publicznych na aspekty społeczne i środowiskowe.

W konferencji z ramienia kancelarii udział wziął partner zarządzający mec. Marian Mazurek. Prezentacja miała na celu przybliżenie możliwości jakie płyną z inwestycji w odnawialne źródła energii prowadzone przez gminy, przy wsparciu funduszy unijnych. Za przykład posłużył projekt budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych na dachach budynków użyteczności publicznej. Zespół kancelarii ma przyjemność doradzać przy realizacji wspomnianego projektu.

Mec. Mazurek w ramach konferencji wziął także udział w panelu dyskusyjnym dotyczącym kosztów i korzyści płynących z rewitalizacji.

więcej...

Zamówienia Publiczne 2016 prelekcja naszej kancelarii 2016-04-21

14 kwietnia 2016 r. odbyły się warsztaty pn. ,,Zamówienia Publiczne 2016 – Kierunki wprowadzonych zmian i ich wpływ na procedury w praktyce”. Głównymi tematami warsztatów były zamówienia in-house, partnerstwo innowacyjne, ,,Internetyzacja”, Instytucje Prawa zamówień publicznych oraz przygotowanie oferty na zamówienie publiczne.   

Partner naszej Kancelarii M. Mazurek i Partnerzy, dr Jakub Pawelec omówił zagadnienie „Partnerstwo innowacyjne – nowy tryb w zamówieniach publicznych”. Pan Pawelec w swoim wystąpieniu, poruszył m.in. istotę partnerstwa innowacyjnego, jego cele, etapy postępowania w celu zawarcia partnerstwa, a także zagadnienia praktyczne dot. m.in. możliwości finansowania partnerstwa.  

Celem warsztatów było przybliżenie planowanych zmiany w zakresie zamówień publicznych, dlatego też wspólnie z zaproszonymi ekspertami poruszono najistotniejsze aspekty dotyczące ww. zmian i ich konsekwencji dla rynku.

wp_20160317_18_23_10_rich_li.jpg

JCA Madryt 2016 2016-03-24

W dniach 18-20 marca 2016 r. w Madrycie odbyła się kolejna konferencja międzynarodowej sieci kancelarii prawnych JCA International.

Jednym z tematów konferencji było wdrożenie w krajach członkowskich dyrektywy 2015/847/UE z dnia 20 maja 2015 r. w sprawie zapobiegania praniu pieniędzy. Gospodarzem konferencji była hiszpańska kancelaria Cremades & Calvo-Sotelo. Gośćmi honorowymi byli m.in.: b. sędzia Sądu Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego Hiszpanii p. Vicente Conde Martín de Hijas, b. Prokurator Generalny Hiszpanii p. Juan Ortiz Úrculo, przedstawiciele władz Madrytu oraz departamentu sprawiedliwości. Kancelarię M. Mazurek i Partnerzy reprezentowali r.pr. Marian Mazurek oraz dr Jakub Pawelec.

 

 

więcej...

19 lutego 2016 r. w siedzibie Pracodawców RP odbyło się kolejne posiedzenie Platformy Budowlanej. Celem spotkania było omówienie projektowanych zmian w ustawie – Prawo zamówień publicznych. 2016-02-19

Przebieg prac nad nowelizacją oraz jej główne założenia zreferował mec. Jakub Pawelec, członek Komitetu Ekspertów ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej, a zarazem członek doraźnego Zespołu problemowego ds. zamówień publicznych Rady Dialogu Społecznego – a więc zespołu RDS, który został powołany w celu przeprowadzenia zmian w Prawie zamówień publicznych. Mecenas Pawelec przedstawił ogólne założenia unijnych dyrektyw i postanowienia, które Polska musi wdrożyć do własnego porządku prawnego. Następnie przeszedł do najistotniejszych rozwiązań szczegółowych. Poruszone zostały przede wszystkim zagadnienia dotyczące branży budowlanej: wykonawców oraz ich relacji z zamawiającymi, a także z podwykonawcami; kryteriów oceny ofert, w tym najniższej ceny.

Omówiono też kwestię klauzul społecznych oraz promowania umów o pracę w zamówieniach publicznych. Pochylono się również nad bardzo istotnym problemem tzw. zamówień wewnętrznych (in-house) stanowiących zlecenie przez jednostkę publiczną wykonania konkretnego zadania podlegającemu jej podmiotowi. Dotyczy to głównie sfery gospodarki odpadami komunalnymi, gdzie gminy chciałyby zlecać zadania podlegającym im spółkom komunalnym. Problem in-house może jednak rozprzestrzenić się także na inne obszary działalności gospodarczej, doprowadzając do stopniowej nacjonalizacji gospodarki i zaburzenia jej wolnorynkowego charakteru. W związku z tym sformułowano szereg postulatów, z którymi Pracodawcy RP będą występować w dalszym toku prac nad nowelizacją ustawy, a także nad nową ustawą – podkreślenia wymaga bowiem fakt, że docelowo ma powstać zupełnie nowe Prawo zamówień publicznych.

img_6746.jpg

Polski Kongres Gospodarczy pod hasłem „ Stop biurokratyzacji” 2016-02-04

W dniu 27 stycznia 2016 r. odbył się Polski Kongres Gospodarczy – organizowany jak co roku przez Pracodawców RP, tym razem pod hasłem „Stop biurokratyzacji”. Kancelaria M. Mazurek i Partnerzy była jednym ze sponsorów tego przedsięwzięcia. Partner dr Jakub Pawelec był jednym z panelistów zespołu ds. zamówień publicznych.  

więcej...
fkr_-2023.jpg

Wektory 2015 2016-01-19

Partnerzy kancelarii byli gościem Pracodawców RP na uroczystej gali wręczenia Wektorów 2015 - nagrody Pracodawców RP dla osób i instytucji, które działalnością w różnych dziedzinach gospodarki i życia społecznego przyczyniając się do tworzenia korzystnego klimatu dla rozwoju polskiej przedsiębiorczości.

więcej...

"Co trzeba zmienić w przetargach do kwietnia" 2016-01-07

W dniu 21 grudnia 2015 r. w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Katarzyny Borowskiej nt. implementacji unijnej dyrektywy ds. zamówień publicznych. W artykule została przytoczona wypowiedź dra Pawelca, który zwrócił uwagę na negatywne konsekwencje społeczne i gospodarcze wprowadzenia regulacji in-house w brzmieniu proponowanym w projekcie ustawy. Mec. Pawelec podkreślił, że ze względu na szereg wątpliwości prawnych ewentualne wprowadzenie jakichkolwiek wyjątków od zamówień publicznych powinno zostać poprzedzone szeroką dyskusją ekspertów i praktyków. Zagadnienie implementacji unijnej dyrektywy ds. zamówień publicznych stanowiło przedmiot dyskusji podczas pierwszego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego.  Jako rozwiązanie postulowane jest częściowe wdrożenie dyrektywy w sprawie zamówień publicznych poprzez wprowadzenie tzw. małej nowelizacji PZP.  m. in. ze względu na zbyt krótki czas na przeprowadzenie konstruktywnych konsultacji (Polska zobowiązana jest wdrożyć dyrektywę do kwietnia, 2016) do zwolenników tzw. małej nowelizacji PZP należy również mec. Pawelec – członek wspomnianej Rady Dialogu Społecznego. 

„Prawo zamówień publicznych czekają gruntowne zmiany” 2015-12-14

W wypowiedzi dla Polskiego Radia w dniu 11 grudnia 2015 r. partner naszej kancelarii, dr Jakub Pawelec przypomniał zasady obowiązujące przy wdrażaniu unijnych dyrektyw, w kontekście projektu ustawy o zamówieniach publicznych. Mec. Pawelec podkreślił, że dyrektywa co do zasady nie jest stosowana wprost, a państwa członkowskie mają prawo dobrać odpowiednie środki żeby we właściwy dla danego państwa sposób wdrożyć regulację. Dr Pawelec zaznaczył, że na gruncie polskiego systemu prawnego wprowadzenie regulacji in-house w brzmieniu proponowanym w projekcie ustawy może doprowadzić do bardzo negatywnych skutków gospodarczych i społecznych. Gdyby pewna znaczna cześć wolumenu była wyjęta z zamówień publicznych, oznaczałoby to, że środki publiczne są wydawane w dużej mierze w sposób pozbawiony kontroli. Może to też mieć ogromny wpływ na sytuację firm prywatnych, dlatego warto to przeanalizować, tym bardziej, że nie jesteśmy zobligowani do implementacji tego artykułu do polskiego porządku prawnego.

http://www.polskieradio.pl/42/4393/Artykul/1556662,Prawo-zamowien-publicznych-czekaja-gruntowne-zmiany

„Klauzule społeczne w zamówieniach publicznych” 2015-12-14

W dniu 10 grudnia 2015 r. w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Katarzyny Borowskiej pt. „Przetargi: więcej firm da pracę niepełnosprawnym”. Autorka przytacza w nim wypowiedź partnera naszej kancelarii, r.pr. Jakuba Pawelca, którego zdaniem zgodnie z zapisami nowej dyrektywy w sprawie zamówień publicznych uwzględnianie tzw. aspektu społecznego nie jest już tylko deklaratoryjną wskazówką dla zamawiającego, ale konkretnym obowiązkiem. Dr Pawelec podkreślił, że kwestia aspektów społecznych to nie tylko zatrudnienie do wykonywania zamówienia osób niepełnosprawnych czy bezdomnych, ale także np. zwracanie uwagi na umowy, na podstawie których zatrudnieni są pracownicy. Zdaniem mec. Pawelca, wymogi zwracania uwagi na aspekty społeczne mogą być wypełnione w pewnym stopniu, jeśli zamawiający będą stosowali nowe przepisy dotyczące umów o pracę.

http://www.rp.pl/Firma/312109996-Przetargi-wiecej-firm-da-prace-niepelnosprawnym.html

b0d33d6614c335faa3c49d8e880d860d_xl.jpg

Fundacja Polsko – Niemieckie Pojednanie i Fundacja Laetitia 2015-12-02

W dniu 14 października 2015 r. Powiat włodawski, Fundacja Polsko – Niemieckie Pojednanie i Fundacja Laetitia, której założycielem i prezesem jest mec. Marian Mazurek, podpisały memorandum o współpracy w celu odnowienia stacji kolejowej wraz z otoczeniem w Sobiborze, tuż obok byłego hitlerowskiego obozu zagłady.

http://www.nowytydzien.pl/index.php?option=com_k2&view=item&id=33423:materialny-świadek-holokaustu&Itemid=44

"Cena ciągle ważniejsza niż etat" 2015-11-10

W dniu 22 października 2015 r. w Rzeczpospolitej ukazał się artykuł Mateusza Rzemka pt. „Cena ciągle ważniejsza niż etat”. Autor odnosi się w nim do praktyki zamawiających, którzy omijają przepisy nakazujące stosowanie przy rozstrzyganiu przetargów innych kryteriów niż tylko cena. W treści artykułu przytoczony został komentarz partnera naszej kancelarii, mec. Jakuba Pawelca, który stwierdził, iż przedsiębiorcy, którzy brali udział w przetargu, ale przegrali z firmami oferującymi ceny obiektywnie zaniżone, np. nieuwzględniające wydatków pracowniczych, mają prawo i powinni kwestionować takie rozstrzygnięcie.

więcej...
solarpanelsonroof.jpg

Szkolenie w Instytucie Partnerstwa Gospodarczego w Płocku 2015-10-01

 

W dniu 01.10.2015 r. prawnik naszej kancelarii przeprowadził szkolenie dla przedsiębiorców z branży fotowoltaiki oraz dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego. Na szkoleniu zorganizowanym przez Instytut Partnerstwa Gospodarczego w Płocku, aplikant radcowski Jakub Wojsyk przedstawił uczestnikom aspekty prawne działalności związanej z odnawialnymi źródłami energii, w tym zagadnienia związane z ustawą o OZE, budową instalacji PV w procedurze zamówień publicznych i PPP oraz pozyskiwaniem niezbędnych funduszy krajowych i europejskich.

jakub-kopia.jpg

Wybrane fundusze unijne na lata 2014-2020 2015-08-13

W dniu 13 sierpnia 2015 roku w naszej kancelarii odbyło się spotkanie, na którym aplikant radcowski Jakub Wojsyk przedstawił zespołowi wybrane zagadnienia, którymi zajmował się podczas stażu w Komisji Europejskiej, w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej. Mowa była o unijnych funduszach strukturalnych i inwestycyjnych, instrumentach finansowych i specyfice pracy w administracji UE. Prezentacja w zakładce "Opracowania"

http://www.mazurek.pl/menu-prawe/wydarzenia/opracowania/

 

więcej...
img_5014.jpg

Sprzedaż Willi Quodbacha 2015-08-12

W dniu 6 sierpnia 2015 roku, nasza kancelaria sfinalizowała transakcję sprzedaży zabytkowej willi położonej przy Alei Wojska Polskiego 66 w Szczecinie. Budynek znany szerzej jako Willa Quodbacha powstał w 1877 roku, a w roku 1903 został rozbudowany o południową część reprezentacyjną. Willa przetrwała w nienaruszonym stanie do dziś. Jest przykładem neoklasycystycznej, rezydencjonalnej architektury szczecińskiego śródmieścia. Walory estetyczne oraz oryginalna zabudowa zostały docenione przez lokalne władze, czego efektem było wpisanie willi w 1994 roku do rejestru zabytków województwa zachodniopomorskiego. Od 2002 roku Willa stanowiła własność Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód.

Kancelaria brała aktywny udział w całym procesie sprzedaży, począwszy od przygotowania prospektu nieruchomości i koordynacji działań marketingowych, poprzez prowadzenie negocjacji, aż po finalizację transakcji. Zrewitalizowana Willa najpewniej będzie służyć lokalnej społeczności oraz przybyłym do Szczecina turystom jako lokal restauracyjno-hotelowy.

 

więcej...
20130418_ab8_0541-b.jpg

Dr Jakub Pawelec członkiem Komitetu ekspertów ds. zamówień publicznych przy Komisji Europejskiej 2015-07-31

Mamy zaszczyt poinformować, iż Partner naszej kancelarii dr Jakub Pawelec został mianowany członkiem ekskluzywnego Komitetu ekspertów ds. zamówień publicznych przy Komisji Europejskiej w Brukseli.

Mec. Pawelec jest jedynym reprezentantem Polski w tym 20-osobowym gronie (w załączeniu oficjalny Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej -  2015/C 248/03).

więcej...
dsc_0019.jpg

„Umowa o pracę, jako kluczowe kryterium w przetargach publicznych” 2015-07-29

W dniu 20 lipca 2015 r. w siedzibie Pracodawców RP w cyklu „Spotkania na Brukselskiej” odbyła się konferencja „Umowa o pracę, jako kluczowe kryterium w przetargach publicznych”.

W debacie udział wzięli:

Władysław Kosiniak-Kamysz – Minister Pracy i Polityki Społecznej

Andrzej Halicki – Minister Administracji i Cyfryzacji

Mariusz Haładyj – Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki

Michał Jonczyński – p.o. Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Izabela Jakubowska – p.o. Prezesa  - Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych

Wprowadzenia do debaty dokonał dr. Jakub Pawelec – Partner w kancelarii M. Mazurek i Partnerzy, a moderatorem debaty był mec. Marian Mazurek  - Partner Zarządzający kancelarii.

Prezentacja w zakładce „Opracowania”

henu-prawe/wydarzenia/opracowania/ttp://www.mazurek.pl/m

więcej...
publikacja.jpg

Nowa publikacja kancelarii dla C.H. Beck 2015-06-25

Serdecznie polecamy nową publikację M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Sp. k. dla C.H. Beck pt. „Umowy, pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych, koncesji na roboty budowalne lub usługi oraz partnerstwa publiczno- prywatnego z objaśnieniami i płytą CD”. 

Szczegóły w zakładce "Opracowania"

http://www.mazurek.pl/menu-prawe/wydarzenia/opracowania/

Książke można nabyć w księgarni Beck http://www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-wzory-pism-becka/id12667,Umowy-pisma-i-postanowienia-z-zakresu-zamowien-publicznych-koncesji-na-roboty-budowlane-lub-uslugi-oraz-partnerstwa-publiczno-prywatnego-z-objasnieniami-i-plyta-CD.html

dyrektywa.jpg

Publikacja kancelarii dla C.H. Beck 2015-06-12

 

Mamy zaszczyt poinformować, że w dniu 2 czerwca 2015 r., nakładem Wydawnictwa C.H. Beck, ukazał się Komentarz do Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych. Autorem Komentarza jest radca prawny dr Jakub Pawelec- partner Kancelarii kierujący działem zamówień publicznych i inwestycji infrastrukturalnych.

Jest to pierwsza kompleksowa publikacja w Europie dotycząca nowej Dyrektywy w sprawie zamówień publicznych. Komentarz uwzględnia kilkaset orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym stanowiących impuls do zmian Dyrektywy klasycznej, oraz szerokie spektrum materiałów Komisji Europejskiej; stanowi istotne wsparcie przy interpretacji Dyrektywy 2014/24/UE. Komentarz całościowo przedstawia zagadnienia istotne dla określania praw i obowiązków zamawiających i wykonawców oraz państw członkowskich w zakresie stanowienia i stosowania prawa zamówień publicznych. Zachęcamy do lektury.

Książkę można nabyć w księgarni Beck http://www.ksiegarnia.beck.pl/prawo-krotkie-komentarze-becka/id12539,Dyrektywa-201424UE-w-sprawie-zamowien-publicznych.-Komentarz.html

dsc_0024.jpg

Nowa Dyrektywa w Sprawie Zamówień Publicznych 2014/24/UE 2015-06-11

Kancelaria była współorganizatorem oraz partnerem merytorycznym organizacji Pracodawcy RP, w przygotowaniu i przeprowadzeniu spotkania: Nowa Dyrektywa w Sprawie Zamówień Publicznych 2014/24/UE.

Partner Zarzadzający kancelarii - mec. Marian Mazurek był moderatorem panelu odbytego w ramach debaty, natomiast Partner kancelarii dr. Jakub Pawelec był autorem prezentacji - szczegóły w zakładce "Opracowania"

http://www.mazurek.pl/menu-prawe/wydarzenia/opracowania/

 

więcej...

Inwestycja Dune w Mielnie 2015-06-01

Kancelaria M. Mazurek i Partnerzy uczestniczyła w negocjowaniu i podpisywaniu umowy na budowę kolejnego etapu inwestycji Dune w Mielnie. Generalnym wykonawcą jest Budimex  S.A., a inwestorem spółka należąca do Grupy Firmus. Wartość umowy przekracza 50 mln. zł. Koordynacją projektu zajmował się mec. Andrzej Gryn.

dscn3436.jpg

Nasze logo wysoko w Andach 2015-04-02

Partner kancelarii dr Jakub Pawelec w dniu 2 lutego 2015 r. zdobył najwyższy szczyt Andów Południowych  o wysokości 6961 m n.p.m.

więcej...
2015_03_-1.jpg

JCA Paryż 2015 2015-03-13

W dniach 13 – 14 marca 2015 r. odbyła się w Paryżu kolejna konferencja JCA International z udziałem naszej kancelarii. Uczestnicy wymieniali doświadczenia w zakresie dwóch kluczowych problemów – praktyki w zakresie zagadnień prawnych energii odnawialnej oraz zasad odbywania praktyk przez młodych prawników.

WSM "Ochota" naszym nowym klientem 2014-09-11

Kancelaria M. Mazurek i Partnerzy w sierpniu 2014 r. rozpoczęła kompleksową współpracę z Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową „Ochota”, która dysponuje 142 budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni 413,230 m2, posiada 270 lokali użytkowych. Obszar działalności spółdzielni obejmuje powierzchnię ponad 540 tys. m2. Obsługa prawna naszego nowego klienta obejmuje doradztwo w bieżącej działalności spółdzielni, a także pomoc prawną w zakresie planowanych i realizowanych przez spółdzielnię inwestycji. Kancelaria zapewnia także obsługę prawną spraw sądowych z udziałem klienta. Koordynacją współpracy zajmuje się mec . Andrzej Gryn.

Odzyskanie działki Grzybowska 73 2014-09-09

Kancelaria M. Mazurek i Partnerzy doprowadziła do odzyskania w naturze praw na rzecz spadkobierców poprzednich właścicieli działki przy ul. Grzybowskiej 73 w Warszawie, zabudowanej przedwojennym budynkiem. Akt notarialny w sprawie ustanowienia użytkowania wieczystego został podpisany w dniu 9 września 2014 r. - sprawę prowadziła mec. Milena Sokołowska z  mec. Andrzejem Gryn.

Status quo zachowane 2014-08-22

W „Przeglądzie komunalnym”, nr 8/2014 (275), ukazał się artykuł pt.: Status quo zachowane. „In house” w nowej dyrektywie. Autor, dr Jakub Pawelec - partner w naszej kancelarii, odnosi się w nim do zagadnienia zamówień wewnętrznych, tzw. in house, w kontekście treści art. 12 nowej dyrektywy w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE), zwracając uwagę na konieczność ścisłej interpretacji tego przepisu, uwzględniającej nie tylko dorobek orzeczniczy Trybunału Sprawiedliwości UE, lecz także specyfikę krajowych przepisów regulujących status i funkcjonowanie podmiotów świadczących usługi na rynku odpadowym, np. charakter prawny spółek komunalnych. Artykuł stanowi rzeczowy głos w toczącej się dyskusji nt. wyjątków od zasady stosowania zamówień publicznych i zwraca szczególną uwagę na szerszy kontekst oceny spełniania przez podmioty warunków przewidzianych w art. 12 dyrektywy 2014/24/UE. Artykuł pokazuje, jak istotne jest właściwe rozumienie poszczególnych kryteriów stosowania zamówień in-house oraz jakie konsekwencje może mieć ich zbyt szeroka interpretacja oderwana od realiów prawnych funkcjonowania podmiotów na rynku.

więcej...

Będzie nowa wojna o odbiór śmieci 2014-07-04

Mec. Marian Mazurek Partner Zarządzający kancelarii  wziął udział w publicznej ocenie celowości wprowadzenia usług In house w gospodarce komunalnej, udzielając obszernej wypowiedzi Dziennikowi – Gazeta Prawna.

więcej...

Przetargi śmieciowe - Trybunał ma rację 2014-05-08

W dniu 26 lutego 2014 r. Trybunał Konstytucyjny umorzył na posiedzeniu niejawnym (sygn. K 52/12) postępowanie w sprawie z wniosku Rady Miejskiej Inowrocławia o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów art. 6d i art. 6e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy te tworzą regulację wprowadzającą obowiązek przeprowadzenia przez gminę przetargu w celu wybrania podmiotu, który będzie odbierał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Dzisiaj jasnym jest, że spółka gminna może odbierać odpady w przypadku, gdy wygra przetarg.

W związku z pojawiającymi się komentarzami oceniającymi powyższy wyrok dr Jakub Pawelec omawia istotę i skutki rozstrzygnięcia Trybunału. 

więcej...
2014-04-13-11.13.31.jpg

ORLEN WARSAW MARATHON - Narodowe Święto Biegania 2014-04-13

W dniu 13 kwietnia 2014 r.  odbyła się największa impreza biegowa w Polsce - ORLEN WARSAW MARATHON.

Kancelarię reprezentowali Jakub Pawelec, Przemysław Jabłonowski, Paweł Karsznia, Mirosław Zybert i Stanisław Olek. Cała ekipa szczęśliwie dotarła do mety.

więcej...

Nowa dyrektywa o zamówieniach publicznych 2014-04-10

W dniu 10 kwietnia 2014 r. w „Rzeczpospolitej” ukazał się artykuł „Nowa dyrektywa – kolejny mały krok w dobrym kierunku” autorstwa naszych prawników, Jakuba Pawelca i Jakuba Wojsyka. Autorzy odnieśli się w nim do dyrektywy 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. o zamówieniach publicznych, mającej pobudzić uczciwą konkurencję i zapewnić jak najkorzystniejszy dla odbiorców stosunek wartości do ceny (value for money). Kryterium oferty najkorzystniejszej ekonomicznie (most economically advantageous tender) ma umożliwić zamawiającym położenie większego nacisku na jakość, warunki środowiskowe, aspekty społeczne i innowacje, przy dalszym uwzględnianiu ceny i kosztów cyklu życia produktu (life-cycle-costs). Dyrektywa określa sytuacje, kiedy współpraca pomiędzy podmiotami publicznymi jest wyłączona z zakresu obowiązywania dyrektywy. Wyłączenie takie nie może skutkować zakłóceniem konkurencji w stosunku do operatorów prywatnych.

więcej...
_dee7662.jpg

Jubiluesz 25 lecia Kancelarii M. Mazurek i Partnerzy 2013-09-17

W dniu 17 września 2013 r. w Hotelu Bristol w Warszawie odbyły się obchody jubileuszu 25-lecia działalności Kancelarii M. Mazurek i Partnerzy.

Z tej okazji Partnerzy i Zespół Kancelarii otrzymali wiele gratulacji oraz jubileuszowych upominków. Wśród nich honorową statuetkę od organizacji  JCA International, której Kancelaria jest członkiem.

więcej...

Wizyta przedstawicieli Ministerstwa Środowiska Białorusi 2013-06-10

10 czerwca 2013 r. przedstawiciel kancelarii mec. Jarosław Kulawik, zaprezentował goszczącej w Warszawie delegacji Ministerstwa Środowiska Białorusi oraz przedstawicielom przedsiębiorców białoruskich polskie ustawodawstwo, obowiązujące w dziedzinie gospodarki odpadami.

więcej...

Samorządy na śmietnik? 2013-05-28

Wobec trwającej na łamach mediów polemiki kto był głównym inicjatorem tzw. Rewolucji śmieciowej (vide Rzeczpospolita z dnia 28.05.2013 r.), mec. Marian Mazurek Partner Zarządzający przypomina rzeczywistą genezę radykalnej zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. 

więcej...

Sukces przed Naczelnym Sądem Administracyjnym 2013-04-04

Partner Kancelarii – mec. Andrzej Gryn reprezentował spadkobierców rodziny Szymańskich w postepowaniu o zwrot działki gruntu o powierzchni 1.400 m2, znajdującej się pod terenem inwestycji Warsaw Spire

więcej...
23.jpg

Konferencja Zielona Gmina 2013-03-04

4 marca 2013 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbyła się konferencja z cyklu INNOVATIVE POLAND zatytułowana ZIELONA GMINA. Kancelaria była jednym z głównych partnerów tego przedsięwzięcia. Partner Zarządzający Kancelarii – mec. Marian Mazurek uczestniczył w panelu na temat wad i zalet ustawy o utrzymaniu czystości, a mec. Jakub Pawelec przedstawił prezentację na temat czynników prawnych istotnych przy realizacji projektów w formule PPP. W konferencji udział wzięło ponad 200 przedstawicieli samorządów, administracji rządowej oraz firm i instytucji zainteresowanych wprowadzaniem na polski rynek ekologicznych innowacji.

więcej...
Archiwum aktualności »