PARTNER ZARZĄDZAJĄCY

Marian Mazurek

partner zarządzający

Radca prawny - członek OIRP w Warszawie od 1983 r.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie (1976 r.). Pracował w wymiarze sprawiedliwości i złożył egzamin sędziowski (1980 r.) Doświadczenie w praktyce administracyjnej i legislacyjnej (m.in. w charakterze członka Komisji Prawniczej przy RM). Specjalizuje się w doradztwie regulacyjnym przy pracach legislacyjnych, jako ekspert organizacji zrzeszających przedsiębiorców, których reprezentuje m. in. w pracach podkomisji i komisji parlamentarnych. Nadzorował od strony prawnej wiele projektów w zakresie fuzji i przejęć, jak również inwestycji w nieruchomościach (centra handlowe, osiedla mieszkaniowe, instalacje w ochronie środowiska). Odpowiada za praktykę w dziedzinie prawa handlowego. Nadzoruje fuzje i przejęcia oraz procesy sądowe o większej wadze. Zna język niemiecki, rosyjski i angielski.