OPRACOWANIA

"Wybrane fundusze unijne na lata 2014-2020"

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Umowa o pracę, jako kluczowe kryterium w przetargach publicznych”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Umowy, pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno - prywatnego". Autorzy: dr Jakub Pawelec- red., r.pr. Anna Dąbrowska i Jakub Wojsyk

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Nowa Dyrektywa w Sprawie Zamówień Publicznych 2014/24/UE"