PL / DE / ENG


PL / DE / ENG

PL / DE / ENG

dr Jakub Pawelec
Partner

Radca prawny. Członek OIRP w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Ratyzbonie. Absolwent Europejskiego Kolegium Doktoranckiego (Uniwersytet Jagielloński, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg). W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Były członek Grupy Ekspertów ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej. Członek Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego. Autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Języki obce: angielski, niemiecki.

Obszary praktyki

 • Prawo zamówień publicznych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Koncesje na roboty i usługi
 • Postępowanie legislacyjne
 • Przepisy o energii odnawialnej
 • Prawo publiczne
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo Unii Europejskiej

Branże

 • Inwestycje infrastrukturalne
 • Energetyka (w tym odnawialna, fotowoltaika)
 • Gospodarka komunalna
 • Ekonomia cyrkularna
 • Zagospodarowanie odpadów

Radca prawny. Członek OIRP w Warszawie. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Ratyzbonie. Absolwent Europejskiego Kolegium Doktoranckiego (Uniwersytet Jagielloński, Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg). W 2009 roku uzyskał stopień doktora nauk prawnych. Były członek Grupy Ekspertów ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej. Członek Zespołu ds. Zamówień Publicznych przy Radzie Dialogu Społecznego. Autor publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Języki obce: angielski, niemiecki.

Obszary praktyki

 • Prawo zamówień publicznych
 • Partnerstwo publiczno-prywatne
 • Koncesje na roboty i usługi
 • Postępowanie legislacyjne
 • Przepisy o energii odnawialnej
 • Prawo publiczne
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo Unii Europejskiej

Branże

 • Inwestycje infrastrukturalne
 • Energetyka (w tym odnawialna, fotowoltaika)
 • Gospodarka komunalna
 • Ekonomia cyrkularna
 • Zagospodarowanie odpadów©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski


©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski