PL / DE / ENG


PL / DE / ENG

PL / DE / ENG

Luiza Kiszka
Aplikantka adwokacka

Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praca magisterska w Katedrze Prawa Handlowego pt. ,"Utrudnianie dostępu do rynku jako czyn nieuczciwej konkurencji". Odbywała praktykę zawodową w Prokuraturze Rejonowej w Lublinie. Z kancelarią związana od września 2015 r. Język obcy- angielski.

Obszary praktyki

 • Prawo cywilne (dochodzenie roszczeń w trybie ugodowym lub w drodze procesów sądowych, 
 • Prawo Spółek (bieżące sprawy korporacyjne, tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego, dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym)
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych, w tym umów kontraktacji,
 • Postępowanie restrukturyzacyjne, upadłościowe i egzekucyjne
 • Prawo karne

Branże

 • Windykacja
 • Postępowania rejestrowe
 • Obrót wyrobami medycznymi
 • Kontraktacja
 • Zarządzanie nieruchomościami

Aplikantka adwokacka przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Praca magisterska w Katedrze Prawa Handlowego pt. ,"Utrudnianie dostępu do rynku jako czyn nieuczciwej konkurencji". Odbywała praktykę zawodową w Prokuraturze Rejonowej w Lublinie. Z kancelarią związana od września 2015 r. Język obcy- angielski.

Obszary praktyki

 • Prawo cywilne (dochodzenie roszczeń w trybie ugodowym lub w drodze procesów sądowych, 
 • Prawo Spółek (bieżące sprawy korporacyjne, tworzenie, przekształcanie i likwidacja spółek prawa handlowego, dokonywanie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym)
 • Sporządzanie umów cywilnoprawnych, w tym umów kontraktacji,
 • Postępowanie restrukturyzacyjne, upadłościowe i egzekucyjne
 • Prawo karne

Branże

 • Windykacja
 • Postępowania rejestrowe
 • Obrót wyrobami medycznymi
 • Kontraktacja
 • Zarządzanie nieruchomościami©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski


©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski