PL / DE / ENG


PL / DE / ENG

PL / DE / ENG

AKTUALNOŚCIRozwój konkurencji w zamówieniach publicznych

Nasza Kancelaria miała zaszczyt z sukcesem reprezentować spółkę Rosenbauer Polska sp. z o.o. przed Krajową Izbą Odwoławczą w sprawie kształtującej precedens w zakresie rozwoju konkurencyjności zamówień publicznych. Kluczowy zakres sporu dotyczył tego, jaka jest relacja pomiędzy potrzebami zamawiającego a zakresem możliwych do postawienia przedsiębiorcom wymagań co do innowacyjności oferowanych rozwiązań technicznych. Krajowa Izba Odwoławcza uwzględniła prezentowaną przez pełnomocników Rosenbauer Polska sp. z o.o., szczegółową argumentację prawno-techniczną. W wyroku podkreślone zostało bowiem w szczególności to, że pionierskie rozwiązania techniczne (dostosowane do warunków, specyfiki danego zamówienia publicznego) mogą być wymagane przez zamawiającego, jeżeli spełniają przesłankę funkcjonalności. Wiąże się ona z możliwością uzyskania lepszych efektów lub sprawniejszą realizacją przedmiotu zamówienia publicznego – co nie byłoby możliwe w razie zastosowania innych środków. Idąc dalej, Izba wskazała, że nie stanowi naruszenia przepisów okoliczność tego rodzaju, że maksymalną liczbę punktów dla danego kryterium może uzyskać oferta wyłącznie jednego przedsiębiorcy. Istotne jest bowiem to, czy takie kryterium uzasadnione jest potrzebami zamawiającego. Orzeczenie może więc wspierać możliwość preferencji ofert zawierających specjalistyczne, innowacyjne rozwiązania techniczne, a tym samym stymulować konkurencyjność na rynku zamówień publicznych.

Tekst dotyczy wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16.12.2019 r. o sygn. akt: KIO 2397/19.
©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski


©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski