PL / DE / ENG


PL / DE / ENG

PL / DE / ENG

AKTUALNOŚCIO nowym Prawie Zamówień Publicznych

Nowe prawo zamówień publicznych oraz fiasko prac nad nowym Kodeksem Pracy – tym zagadnieniom poświęcone było drugie seminarium Pracodawców RP zorganizowane w ramach projektu Sieci monitoringu prawa. Reprezentujący Pracodawców RP dr Jakub Pawelec, członek zespołu doraźnego Rady Dialogu Społecznego ds. zamówień publicznych, potwierdził dobrą roboczą współpracę z resortem przedsiębiorczości oraz UZP. Dr Pawelec omówił też kluczowe postulaty zgłaszane przez partnerów społecznych w ramach przygotowań do tworzenia nowego Prawa zamówień publicznych. 

Więcej informacji:
http://pracodawcyrp.pl/wydarzenia/pracodawcy-rp-o-nowym-prawie-zamowien-publicznych-i-nowym-prawie-pracy
 

©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski


©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski