PL / DE / ENG


PL / DE / ENG

PL / DE / ENG

AKTUALNOŚCIPrzetargi śmieciowe – Trybunał ma rację

W dniu 26 lutego 2014 r. Trybunał Konstytucyjny umorzył na posiedzeniu niejawnym (sygn. K 52/12) postępowanie w sprawie z wniosku Rady Miejskiej Inowrocławia o zbadanie zgodności z Konstytucją przepisów art. 6d i art. 6e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepisy te tworzą regulację wprowadzającą obowiązek przeprowadzenia przez gminę przetargu w celu wybrania podmiotu, który będzie odbierał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Dzisiaj jasnym jest, że spółka gminna może odbierać odpady w przypadku, gdy wygra przetarg.

W związku z pojawiającymi się komentarzami oceniającymi powyższy wyrok dr Jakub Pawelec omawia istotę i skutki rozstrzygnięcia Trybunału. 

©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski


©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski