PL / DE / ENG


PL / DE / ENG

PL / DE / ENG

AKTUALNOŚCIUmowy, pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych …

 

Mamy przyjemność poinformować, iż nakładem wydawnictwa BECK ukazała się publikacja pt. „Umowy, pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego z objaśnieniami i płytą CD” opracowana pod redakcją partnera naszej kancelarii mecenasa Jakuba Pawelca.

Publikacja zawiera kompleksowe zestawienie wzorów pism procesowych oraz orzecznictwa sądowego z zakresu zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi najczęściej występujących w obrocie. Opracowanie obejmuje całość najistotniejszej problematyki z zakresu zamówień publicznych i koncesji na roboty budowlane lub usługi uregulowanej m.in. w ustawach – Prawo zamówień publicznych i ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Niniejsze 2. wydanie zostało zaktualizowane i uzupełnione. Uwzględnia ono gruntowne zmiany wprowadzone m.in. następującymi ustawami:

  • ustawą z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020), która weszła w życie 28.7.2016 r.,
  • ustawa z  21.10.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1920), która weszła w życie 14.12.2016 r.

Autorami publikacji są członkowie zespołu zamówień publicznych kancelarii: dr Jakub Pawelec, r.pr. Anna Dąbrowska, apl. adw. Piotr Birkowski oraz  Jakub Wojsyk

Książkę można nabyć w księgarni Beck.

©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski


©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski