PL / DE / ENG


PL / DE / ENG

PL / DE / ENG

AKTUALNOŚCI„Prawo zamówień publicznych czekają gruntowne zmiany”

W wypowiedzi dla Polskiego Radia w dniu 11 grudnia 2015 r. partner naszej kancelarii, dr Jakub Pawelec przypomniał zasady obowiązujące przy wdrażaniu unijnych dyrektyw, w kontekście projektu ustawy o zamówieniach publicznych. Mec. Pawelec podkreślił, że dyrektywa co do zasady nie jest stosowana wprost, a państwa członkowskie mają prawo dobrać odpowiednie środki żeby we właściwy dla danego państwa sposób wdrożyć regulację. Dr Pawelec zaznaczył, że na gruncie polskiego systemu prawnego wprowadzenie regulacji in-house w brzmieniu proponowanym w projekcie ustawy może doprowadzić do bardzo negatywnych skutków gospodarczych i społecznych. Gdyby pewna znaczna cześć wolumenu była wyjęta z zamówień publicznych, oznaczałoby to, że środki publiczne są wydawane w dużej mierze w sposób pozbawiony kontroli. Może to też mieć ogromny wpływ na sytuację firm prywatnych, dlatego warto to przeanalizować, tym bardziej, że nie jesteśmy zobligowani do implementacji tego artykułu do polskiego porządku prawnego.

http://www.polskieradio.pl/42/4393/Artykul/1556662,Prawo-zamowien-publicznych-czekaja-gruntowne-zmiany
©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski


©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski