PL / DE / ENG


PL / DE / ENG

PL / DE / ENG

AKTUALNOŚCISukces naszego prawnika

Prawnik naszej kancelarii, aplikant radcowski Jakub Wojsyk, został przyjęty do prestiżowego College of Europe w Brugii i w Natolinie oraz otrzymał pełne stypendium Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

W roku akademickim 2016/2017 Jakub Wojsyk będzie się kształcił na studiach podyplomowych w ramach programu European Interdisciplinary Studies. Wraz z grupą 120 studentów z całej Europy, wybranych w toku kilkumiesięcznej i bardzo konkurencyjnej procedury rekrutacyjnej, nasz prawnik będzie poszerzał swoją wiedzę w dziedzinach ekonomii, prawa, stosunków międzynarodowych i polityk europejskich. Wśród przedmiotów do wyboru studentom oferuje się m.in. zagadnienia z dziedziny konkurencji, ochrony środowiska, energetyki i reprezentacji grup interesów w UE. Program studiów przewiduje też wyjazdy studyjne do Litwy, Łotwy, Estonii, Gruzji, Armenii, Ukrainy, Mołdawii, Tunezji i Belgii oraz udział w międzynarodowej konferencji Model United Nations w Nowym Jorku. Zajęcia dydaktyczne i egzaminy w College of Europe odbywają się, podobnie jak procedura rekrutacyjna, w językach angielskim i francuskim. Studia zwieńczone są obroną pracy dyplomowej w wybranej specjalizacji oraz odbyciem dwumiesięcznego stażu w organach administracji publicznej.

Jakub Wojsyk związany jest z naszą kancelarią od 2011 r. i pracuje w zespole specjalizującym się w prawie zamówień publicznych, partnerstwie publiczno-prywatnym, gospodarce komunalnej oraz zagadnieniach polskiej i europejskiej legislacji. W trakcie naszej współpracy odbył także staż w Komisji Europejskiej i był stypendystą niemieckiego Bundestagu. Wraz z r.pr. Anną Dąbrowską i r.pr. dr. Jakubem Pawelcem (red.) jest współautorem publikacji pt. „Umowy, pisma i postanowienia z zakresu zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego z objaśnieniami i płytą CD”, która ukazała się nakładem wydawnictwa C.H.Beck w 2015 r
©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski


©Mazurek.pl - All Rights Reserved
Projekt i realizacja ARTREPUBLICA Rafał Poławski